Artiklar

Miljövårdande myndigheter, fastighetsägare, sjukvård och politiker måste ta ett större ansvar för att få de förbättringar som miljösituationerna kräver. Varför nämns aldrig inomhusmiljön när kommuner pratar om miljöanpassning i våra bostadsområden?

Det talas ofta om den enskilda människans rätt i samhället. Då undrar jag, är det inte en rättighet att bo och åldras i en frisk miljö som även omfattas av bostaden?

Mina ansträngningar för att få politiker och myndigheter att bättre förstå problematiken kring våra miljöer har gett mig inspiration till de här artiklarna. Bland annat har jag i en serie artiklar beskrivit faran med elektronik som läcker giftiga ämnen i kombination med strålningen från datorer och bildskärmar.

När det gäller sjuka inomhusmiljöer ser jag att myndigheter och politiker ofta låter ansvaret vila i händerna på den drabbade själv och att myndighetsmissbruket hos våra myndigheter och politiker är ett svek som drabbat många utsatta människor.

Tunneln i Hallandsåsen har också fått utrymme på min hemsida eftersom det är ett projekt som är en miljöskandal utan dess like och där djur, människor och natur redan har lidit obotlig skada.

Tyvärr är det ofta de ideella initiativen som får bryta mark när det gäller att få genombrott i miljöproblemen som allt fler människor drabbas av.

Miljöartiklar

2014-10-12

2011-05-18

2012-06-07

2012-07-15

2007-02-02

2007-02-05

2011-03-15

2012-12-16

2013-01-05

2009-04-14

2010-11-20

2012-07-26.

2010-06-01

2012-06-23

2011-06-05

2011-04-17

2011-01-16

2011-02-23

2010-01-24

2009-10-19

2009-10-09

2009-08-22

2009-09-01

2009-07-23

2009-05-24

2009-02-13

2008-04-02

2008-04-02

2007-11-14

2007-09-15

2007-07-25

2007-04-17

2007-06-23

2006-12-13

2006-09-04

2006-09-07

2006-10-07

2006-10-19

2006-03-23

2006-11-20

2006-11-20

2006-12-26

2016-10-22

2018-07-16

2019-01-26